Pazarlama nedir? Pazarlama karması nelerdir?

Pazarlama Nedir?

Pazarlama nedir? Kişilerin, amaçlarına uygun şekilde değişimi sağlamak üzere; ürünlerin, hizmetlerin, düşüncelerin, fiyatlandırmaların, dağıtım ve tutundurma çabalarını planlanması ve bunların uygulamaya döndürme sürecedir.

Pazarlama üretici ile tüketici arasında yer alan ve tarafları buluşturan bir köprüdür. Bu köprünün önemi birincisi topluma sağladığı yarar, ikincisi işletmeye sağladığı yararlardır.

Pazarlama nedir sorusuna bir örnek ile anlatırsak.

Bir tekstil firmasının (markanın) üreteceği model için öncelikle piyasa araştırma yapması gerekmektedir. Daha sonra bu model için malzeme seçimi, üretimi, sosyal medya veya diğer medya organlarında reklam vermesi, pazar yerinin detaylandırması, ürünü satışa sunması, satması ve satış sonrası imkânları bir pazarlama örneğidir. Tabi ki bu süreç çok boyutlu bir çalışmadır. Bu sürecin içerisinde satış danışmanı yetiştirmesi bile dâhil edilebilir.

Pazarlama süreci

Pazarlamada rekabet ortamı çok önemlidir. Bunun için piyasa araştırması pazarlamanın en başında gelir. Bir firmanın üreteceği ürün, ürün farklılığı ortaya çıkartılarak pazarlanır. Pazarlamak istediği tüketici de en önemli ikinci aşamadır. Bu marka bu ürününü kime satacak? Veya kime satması gerekir.  Bu sorunun cevabına göre müşteri portföyünü oluşturması gerekmektedir. Müşteri portföyü belirlenmesi, ürün malzeme seçimine, pazar yerinin belirlenmesine, reklam organlarına hatta reklamların kimlere hitap etmesi gerektiğine kadar belirleyici olacaktır. Pazarlamada üçüncü aşamasında da fiyat stratejisi yer almaktadır. Müşteri portföyünüze göre fiyat belirlemek bu işin temelindedir. Fiyat, alıcı ile satıcı arasındaki mübadelenin aracı olup, her iki tarafın amacına ulaşmasında çok önemli bir değerdir. Fiyatın sınırları firmanın ürüne ilişkin maliyetleri ile tüketicinin ürün için ödemeyi kabul edebileceği üst limittir. Elbette bunların tam olarak bilinmesi ya da kestirimi her zaman mümkün olmayabilir. Öte yandan, rakiplerin fiyat kararları ile maliyet yapıları da dikkate alındığında, fiyatı belirlemenin ve fiyat kararlarında değişime gitmenin ne denli zor kararlar olduğu daha rahat anlaşılabilir. En son aşamada satış ve satış sonrası tutundurma çabasıdır. Burada satışçı arkadaşları iyi derecede eğitip satış teknikleri hakkında bilgi vermek gerekir.

Pazarlama üretimden önce başlayan, satıştan sonra devam eden değerdir.

Pazarlama Karmaları

Pazarlama Karması

Pazarlama nedir sorusuna cevaplandırırken, aslında pazarlama sürecinin en önemli karmalarından da bahsetmiş olduk.

Pazarlama karmasında en temel unsurlar ürün, ihtiyaç, istek tüketici, hatta bunların içerisinde satış, değer ve rekabette girmektedir. Bunlar pazarlamanın temelini oluşturmaktadır.

Satış ve pazarlamadaki arkadaşların duyduklarını düşünüyorum. “4P” yani pazarlama karması elemanları. İngilizce baş harfleri ile product (ürün), price (fiyat), place (dağıtım), promotion (tutundurma) olmak üzeri 4P şeklinde anlatılmaktadır.

Pazarlama dünyasında, pazarlamanın babası olarak kabul edilen isim Philip Kotler tarafından geliştirilen 4P oldukça önemli bir yer teşkil etmektedir.

Şirketler artık kendi ulusal pazarlarında değil uluslararası bir yapıya bürünmüş durumdalar. Ürün çeşitliliğinin artması ve artan teknolojik gelişim pazarlamaya verilen önemi de arttırmıştır. İşte yaşanan tüm bu sürece karşın Philip Kotler tarafından şirketin, işletmenin pazarlamaya nasıl başlayacağı, artan rekabete karşı nasıl tutunacağına dair bir pazarlama karması olarak pazarlamanın 4p si kavramını ortaya atmıştır.

Pazarlamanın 4p si, pazarlama dünyasında genel kabul gördüğü gibi çoğu kişi tarafından da özellikle yetersiz ve eksik kaldığı yönüyle eleştirilere maruz kalmaktadır. Örnek vermek gerekirse, Kotler’in ifade ettiği gibi kozmetik şirketleri beşinci p olarak packaging (ambalaj) maddesinin eklenmesini istediler. Bu sefer de satış müdürleri, satış oluşturma gücünün “p” ile başlamadığı için mi eklenmediğini hatta hizmet müdürleri de “hizmet” kavramının da aynı nedenden ötürü mü pazarlama karması dışında kaldığını sordular. Aslında hepsinin ortak bir noktası vardır. Pazarlama karması, seçilen hedef pazarda tüketicinin ihtiyaçlarını tatmin etmek, rekabet ortamında ürünü diğerlerinden farklı kılmak için geliştirilen yöntemleri kapsar.

Yukarıda yapmış olduğum örnekte de bu karmanın ne kadar önemli olduğunu bahsetmiş olduk.

Toparlayacak olursak Pazarlama nedir? Pazarlama karması nedir nelerdir oluşur konularını incelemiş olduk. Farklı yazılarımda Pazarlama stratejisi ve satış ile pazarlama arasındaki farklardan da bahsetmiş olacağım. Yorumlarınızı eksik etmeyin 🙂

Yorumlarınızı Bekliyorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.