Pazarlamada Satışın Rengi

Satışın rengi pazarlamada algı yönetmek için kullanılır. Algı; çevremizdeki insanların, nesnelerin, kokuların, seslerin, hareketlerinin ve renklerin gözlenmesi ile ilgilidir. Renkler; insanların duygusal, zihinsel ve fiziksel yapılarını tetiklemekte ve insan psikolojisi üzerinde etkili olmaktadır. Satışta veya pazarlamada tüketicilerin satış alma güdülerin etkileyen en önemli faktörlerden psikolojik faktörlerden biridir. Psikolojik faktörler algılama ile ilgilidir. İnsanın bilinç düzeyindeki davranışlarının en temel belirleyici ögesidir ve gerçekliğin algılanmasında diğer tüm duyu organlarının yanında en temel olan görsel algıdır.

Tüketiciler hayatları boyunca pek çok kez ürünler, ambalajları, mağaza dizaynı, reklamlar ve buralarda kullanılan renklerle yüz yüze gelmekte ve algılama sürecinde bu uyaranlardan etkilenmektedir. Yapılan araştırmalar; nesneleri % 3 dokunarak, % 3 koklayarak, % 3 tadarak, % 13 işiterek, % 78 görerek algıladığımızı göstermekte ve 9 saniye içinde seçimi etkileyen en önemli unsurun renk olduğunu ortaya koyarak (Marketing Türkiye, 2004, s. 28), tüketici davranışları açısından görsel iletişimin önemi ortaya koymaktadır. Bu nedenle satışta, tüketicilerin dikkatini çekmek, aklında kalmak, ürünün tüketici üzerinde bir tutum sergilemesini istiyorsak, pazarlama ve reklam stratejilerinin temel unsurlarından olması gerekmektedir.

Pazarlamada renkler algı yönetmek için kullanılır. Amaç bir çağrışımı sembolizme etmek istemektedir. İnsanların üzerinden ilk intiba çok önemlidir. Yine yapılan araştırmalara göre insanlar üzerindeki 15 saniyelik ilk görünüş bile o kişi hakkında genel kanımız olduğu anlamında gelmektedir. Aynı olay pazarlama ve satış içinde geçerlidir. En basitinden yolsa giderken caddelerde, sokaklarda her yerde reklam afiş var. Hangimizin aklında orada yazılan yazılar var. Oradaki amaç renklerle reklam çalışmaları ile insanların dikkatini çekmek. Birkaç markadan bahsedelim. Sony, Samsung, Mercedes-Benz, Bmw, Cocacola, aklımıza ilk gelen nedir. Hemen kendi logoları ve renkleri gelmiştir. Yani bu sinyaller bilinç altımıza yerleşmiş durumda. Benzer şekilde pazarlamada renkler firmanın, mağazanın imajını da etkiler. Sıcak renkler, müşterileri uyarır ve onları mağazaya çeker. Soğuk renkler ise onları sakinleştirir ve huzur verir. Bu nedenle pahalı ürünlerin satıldığı mağazalarda soğuk renkler kullanılarak tüketicilerin huzursuz olması engellenebilir ve ürünleri rahatlıkla inceleyebilecekleri bir ortam yaratılabilir. Pazarlamacılar bu nedenle tüketicilerin renklere yönelik tercihlerine dikkat etmek durumundadırlar.

Pazarlamada Satışın  Rengi ve Renklerin Anlamları

Pazarlamada Satışın Rengi / Satışta Renklerin Önemi

Beyaz: Pazarlama iletişiminde beyaz; temizlik, sadelik saflık ve dinginlik ifade eder. Gözün en parlak algıladığın renk beyazdır. Gelin odalarının beyaz olması, gelinliğin beyaz olması saflığın ve bakireliğin göstergesidir. Satışta beyaz renk kullanımı zıtlık oluşturarak dikkat çekmek için kullanılır.

Siyah: pazarlama iletişiminde siyah; aseleti gücü temsil eder. Pazarlamada bazı markalar bilinçli bir şekilde siyah rengini seçip, bu sayede elit müşteri tabakasını da oluşturmak istemedir. Giyim sektöründe direk gücü ifade eder. Hiç dikkatinizi çekti mi? İş adamları, siyah renkli otomobiller kullanırlar, siyah renkli takım elbiseler, siyah veya siyaha yakın cep telefonları, çünkü prestijli ve güçlü bir renktir.

Satışın Rengi

Kırmızı: Kırmızı bilinçaltımızı en çok uyaran renktir. Gözümüzün en iyi algıladığı sıcak bir renk olan kırmızı; güç, tehlike, tutku, heyecan, sevgi, dışa dönüklüğü çağrıştırır. İnsan üzerinde heyecan verici ve kışkırtıcı bir etkisi vardır. Bu yüzden satışın rengi kırmızıdır. Satışın rengi kırmızı, ürüne enerjik bir kimlik vermesi ve iştah açması sebebiyle gıda firmalarının çok kullandığı bir renktir. Gazinolarda kırmızı renklerin tercih edilmesi ve kullanılmasının müşterilerin daha fazla kumar oynamasına, daha çok risk almasına sebep olduğu belirlenmiştir (Grossman ve Wisenblit). Çünkü kırmızı rengin yoğun olduğu ortamlarda vücut enerjisini harekete geçirdiği bilinir.

Sarı: Sarı renk geçiş rengidir. Sarının varlığı yaşamı, zekâyı ruhsal gelişimi temsil eder. Sarı renk ayrıca insanların öz güvenini etkilediği gibi, insanlara mutluluk veren bir renktir. Mağaza tasarımlarında sıcaklık ve samimiyet yaratmak için tercih edilir. Ayrıca sarı renkte satış noktalarında kullanılabilir. Çünkü bilinçaltımızda neşeli enerjik izlenimi yaratır.

Mavi: Mavi renk denilince aklıma hemen gelen deniz, tatil ve huzur gelir. Mavi sakinleştirici huzur verici bir etkiye sahiptir. Mavi güveni temsil edip, dinlendirici ve yatıştırıcı etkiye sahiptir. Mavi, insan gözünün görme oranının en düşük olduğu renktir ve uzmanlar mavinin insanlar üzerinde yarattığı huzur ve sakinlik duygusunu da buna bağlamaktadır. (Marketing Türkiye) Facebook ve twitter hissettirdikleri bu olmalı.

Yeşil:  Yeşil doğanın huzurun rengidir. Hastane ameliyatlarında neden yeşil renk kullanılır? Hastayı rahatlatarak ona verecek huzur olayını yansıtmak için. Ayrıca yeşil rengi doğayı algılayan bir renk olduğu için, gıda ambalajlarında doğallık etkisi vermek için sıkça kullanılmaktadır.

Sonuç olarak satışın rengi kırmızı olmasına rağmen, sektöre ve hedef kitleye yönelik seçilen renklerin doğruluğu veya yanlışlığı, tüketicinin satın alma eylemine olumlu ya da olumsuz yansıması tamamen pazarlamacıların ellerindedir.

Yorumlarınızı Bekliyorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.